March 29, 2017

เราคือใคร

Change Reaction คือเครือข่ายเยาวชนที่ตั้งมาเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่การศึกษาไทยยังไม่ตอบโจทย์ผ่านการสร้างพื้นที่พัฒนาพลังเยาวชน

มีอะไรมากมายหลายอย่างในสังคมโรงเรียนตอนนี้ที่อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างเราๆได้ในตอนนี้เช่น:

  • ไม่มีพื้นที่ให้วัยรุ่นได้ทดลองทำสิ่งต่างๆเพื่อค้นหาตัวตนหรือพัฒนาศักยภาพตนเอง
  • สังคมในโรงเรียนมีปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้ง ความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆ การแข่งขันที่สูงมากเพื่อตอบสนองค่านิยมที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา หรือแม้แต่สังคมที่ขาดพื้นที่ให้วัยรุ่นได้ทดลองเป็นตัวของตัวเองโดยปราศจากการตัดสิน
  • วัยรุ่นส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงประเด็นสำคัญๆเหล่านี้ในสังคม และบทบาทของเขาในประเด็นเหล่านั้น เช่น ความเท่าเทียมทางเพศ ปัญหาโลกร้อนทั้งๆ ที่พวกเขาสามารถมีบทบาทได้มากกว่าที่พวกเขาคิด

เราจึงมีความคิดที่จะสร้างพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มศักยภาพของเยาวชน ที่จะทำให้เขาเห็นจริงๆ ว่าถึงจะเป็นวัยรุ่นก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนเห็นได้ดังนั้นพวกเราจึงอยากสร้างเครือข่ายที่ผลักดันเยาวชนให้ออกไปจัดกิจกรรมต่างๆให้สังคมเพื่อให้เขาได้ลองสวมบทบาทเป็นผู้นำทางด้านความคิดและเป็นนักเปลี่ยนแปลง